Hecarim Czy dałoby się na obecną mete wcisnąć hecarima na topie?