Wątrobę Wilka. czy Wątrobę Wilka dropnie mi z metka