Ile warta? Ile warta jest biała koszula z pet a porter? :D