Czy jest różnica? Nie, ponieważ jest to prawie ten sam tryb. Ale wpływ ma ilość osób grających.