Rushowac, czy campic? Trzeba znaleźć złoty środek i pamiętaj - w kupie siła