Czy istnieje smoke na okno w mirage? 3 sposoby są 2 od tt 1 od tez od tero miedzy apartami a underpassem