Myslicie ze lepiej zainwestować w kopalnie złota czy w ekstraktor eliksiru? kopalnia złota pod obronę / eliksir pod atak (ulepszanie wojsk)