Początek gry Myslisz ze to polega na jak najszybszym wbiciu X-tki? Wielki błąd. Zacznij linią rosyjską i idz do KV-1