1 zadanie Cuisine Royale chodzi o rozegranie 20 gier do wykonania zadania