dzisiejsza aktualizacja 17.12.14 to jest ta 9.5??? co ona wniosła ta co jest teraz