qest o legendzie żwiołów dlaczego żywioły trzeba bić po kolei?