APXin dobry czy zły AP xin raczej nie na rankedy ale można popróbować, ale pamiętaj CORE item to Nashor's tooth