Udyr, co maxowac ? Moim zdaniem najlepiej maksować R.