Wartosc skinow Sweet candy Fiddlestick-975rp Frankentibbers Annie- Można ją było kupić za 765rp