Expienie Vd zlecenia na plaży lub zlecenia na bandytów