Do czego służy kucanie(Shift)? Oczywiście widać nick przez ściany, ten guzik służy do tego, by poczekać na inną osobę, np. gdy idziesz do gv z przyjacielem (ty na celo on na brachio).