Łatwa postać Jakaś łatwa postać na początek gry z lolem (2 lvl) ;P