Wyposażenie do t 34-1 dosyłacz, wentylacja/optyka, celowanie/mokry magazyn amunicyjny