Epoka brązu Opracowanie po kolei każdej technologii w Epoce Kamienia pomaga w tym najlepiej. Wydaje się, że niektóre gałęzie drzewka można pominąć, ale później brakuje surowców do wykupienia ostatnich pozycji. Kościarnia, Kamieniarz, Zielarz, Sad - należy je opracować jak najprędzej. Dzięki temu odblokujesz "Dzieci Wudu" i (chyba) "Pierwsze wygody" zaraz po uzyskaniu wystarczającej ilości punktów. Co do Kampanii, są tam zadania, za które otrzymujemy sporo punktów rozwoju. U mnie wystarczyło podbić tylko pierwsze dwie prowincje. P.S.: Sprawdziłem u siebie, okazuje się, że nigdy nie odblokowałem Dzieci Wudu z braku surowców. Można więc to jakoś obejść, ale to nieopłacalna droga na około.