Limit członków w plemieniu Czy zawsze istnieje limit członków w plemieniu?