mam 3 konta na selll 1 to sliver 3 na euw 2 to brąz 2 na eune z 9 skinami 3 to eune z dużo ilością skinów selll/wymienięe za skiny w csie