Automatyczne Zbieranie plonów. Jak zrobić , żeby się same plony zbierały ?