Kim zrobiliście pierwszą pentę? Master Yi na rankedzie xd