Czy W akali kontruje Ulti katy? ulti katy bije niewidzialnych więc akali też