jak długo się czeka na fabrykę ? jak długo czeka się na fabrykę ?