Ferdinand czy T-28 Prototype ? polecam prota trudniejszy do wykrycia ma ruchomą wieże