Co lepsze ak czy m4 ? AK lecz ma trudniejszy patern do skontrolowania.