Zadania w grze za pkt 1 to 5 poziom i każde dalej to +5 poziomu