E25 najlepszy reload? Ile wynosi raload na E25 z załogą na 100%, BIA, dosyłaczem, wentylacją i kawą?