wojska Opłaca się robić dobre wojska, czy lerpiej najpierw ulepszyć zamek.