Skalista małpa. Trudna do pokonania, ktory lv trzeba mieć i jakie eq by ją ubić?