Skąd wziąć więcej chłopów? Dać im piwska i małe podatki. normalnie jak w PSL-u.