Dla moderatorw zrobiłem zadanie 2 w world of worships. czy zaliczy mi zadanie 3 jak je wykonałem przed zadaniem 2