Weteran ataku czy obrony? Który lepszy, i drugie zasadnicze pytanie: Czy różnią się oni w wyglądzie?