Strata jednostek na pustej wiosce Tak, to przez jego mur.