Co już wiadomo o japońskich czołgach ciężkich. wolne, wielkie, twarde z przodu