Wybór Mapy jest głosowanie na jedną z dwóch wybranych przez system gry