Postać. Czy jest możliwość przenieśenie postaci z Royal do National ?