Brak czołgistki za ostatnią misje No nie ma, jest zaznaczona zielonym ptaszkiem, tak jak bym odebrał