Jakie wyposażenie dla "dalekosięznego" skauta? Co wziąć, by zachować prędkość i zyskać na zasięgu grając skautem?