Japonskie dzialo samobiezne Jakie jest najlepsze dzialo samobiezne z Japoniii?