Warsztaty nie produkują surowców ale musisz zaznaczać w warsztatach produkcje