jak zdobyc title z gwiazdką np . ładna myszka (tu jest gwiazdka)