Po ilu dniach znika ranga? Wasze odpowiedzi są bardzo rozbieżne :C