Nagrody za Outlaw Event Skoro niektorzy juz dostaja to pochwalcie sie co z paczki wypadlo...