Interesująco sie zapowiada nawet nawet ale bez sensacji