Jak grać cupidem???? Jak grać tą postacią? Możecie mi polecić jakieś przedmioty, albo combo jak używać skilli?