Czy są bany za ,nadużywanie mikrofonu,, ? Na przykład gdy puszczasz piosenki albo drzesz sie bez opamiętania można zreportować za nadużywanie i banik poleci