Wymagania gry W tych czasach powinien pójść na wszystkim, raczej nie ma zbyt wysokich wymagań