Czy warto oszczędzać od początku gry?? Czy warto oszczędzać od początku gry??